Naše služby


Právní služby

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti insolvenčního práva, především při sepisování návrhů na oddlužení s využitím bohatých zkušeností s oddlužením.

Insolvence

Zpracujeme insolvenční návrh. Přihlásíme Vaši pohledávku do insolvenčního řízení.

Likvidace

Vykonáváme činnost soudem ustanoveného likvidátora. Provádíme prodej majetku sepsaného do soupisu jmění.