Pro sepsání návrhu na oddlužení mějte sebou:

  • průkaz totožnosti
  • údaje o vyživovaných osobách, tj. manželce, dětech, včetně rozhodnutí o výživném
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
  • aktuální pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, důchodový výměr, mzdový výměr
  • doklady potvrzující výši všech příjmů za posledních 12 měsíců
  • veškerou dostupnou dokumentaci ke svým dluhům
  • seznam majetku