Vykonáváme činnost insolvenčního správce. Provádíme prodej majetku sepsaného do majetkových podstat. Zde mohou být zveřejněny údaje o nabídkách.